speleološki odsek beograda razno kursevi linkovi doga?aji akcije naslovna

2007.04.27.-Duboka_i_Lazareva_pecina(TECAJ)U organizaciji Komisije za speleologiju PSS, članovi SOB-a učestvovali su u izvođenju republičkog početnog kursa speleologije.

Terenski deo kursa je održan u periodu 27. aprila – 3. maja u okolini Kučeva i Zlota. Rađen je veći broj objekata, između ostalih i Dubočka pećina (Gaura Mare), Lazareva pećina i Vernjikica.

Na kursu je obrađivan veći broj tema iz brojnih oblasti speleologije, a polaznici kursa su stekli osnovna speleološka znanja i veštine i upoznali se sa principima i značajem speleoloških istraživanja.

Smeštaj učesnika akcije organizovan je u saradnji sa lokalnom samoupravom Kučeva i Duboke i planinarskim društvom KES “Pozitiv” u prostorijama MZ Duboka, a u Zlotu u Istraživačkom centru Lazareva pećina, zahvaljujući SK “Bradan”planinarskog društva “Crni Vrh” iz Bora. Ovakva organizacija smeštaja omogućila je korišćenje video i foto-materijala, kao i kompjuterskih ilustracija i simulacija, ali i nesputanu upotrebu modernih navigacionih sredstava i mernih instrumenata, što je u velikoj meri uticalo na kvalitet predavanja i ukupnu efikasnost izvođenja kursa.

Zahvaljujući lokalnoj samoupravi Kučeva i Duboke učesnici akcije imali su i po jedan (i to veoma obilni !) kuvani obrok dnevno tokom celog trajanja boravka u Dubokoj.

Zbog vremenskih ograničenja, vežbališta, praktičan rad u objektima, i sve to prožeto brojnim predavanjima moralo je biti sažeto u svega nekoliko radnih dana. Ipak, polaznici kursa su pokazali izuzetnu zainteresovanost i entuzijazam, tako da je, inače prilično naporan, program kursa uspešno i u potpunosti realizovan.

Ispred SOB-a u akciji su učestvovali: Uroš, Musketar, Facko i Dule (u funkciji organizatora, učitelja i pomoćnika), kao i četvoro kursista.
Sl-58.jpg Sl-48.jpg Sl-57.jpg Sl-69.jpg Sl-24.jpg Sl-32.jpg Sl-78.jpg Sl-35.jpg Sl-38.jpg Sl-29.jpg Sl-44.jpg Sl-26.jpg Sl-46.jpg Sl-28.jpg Sl-04.jpg Sl-45.jpg Sl-10.jpg Sl-53.jpg Sl-61.jpg Sl-63.jpg Sl-51.jpg Sl-76.jpg Sl-31.jpg Sl-13.jpg Sl-54.jpg Sl-06.jpg Sl-77.jpg Sl-09.jpg Sl-40.jpg Sl-62.jpg Sl-59.jpg Sl-66.jpg Sl-55.jpg Sl-47.jpg Sl-42.jpg Sl-05.jpg Sl-52.jpg Sl-37.jpg Sl-01.jpg Sl-64.jpg Sl-27.jpg Sl-20.jpg Sl-18.jpg Sl-02.jpg Sl-12.jpg Sl-41.jpg Sl-22.jpg Sl-60.jpg Sl-49.jpg Sl-75.jpg Sl-34.jpg Sl-33.jpg Sl-70.jpg Sl-08.jpg Sl-36.jpg Sl-25.jpg Sl-43.jpg Sl-16.jpg Sl-03.jpg Sl-23.jpg Sl-17.jpg Sl-65.jpg Sl-07.jpg Sl-74.jpg Sl-71.jpg Sl-21.jpg Sl-14.jpg Sl-67.jpg Sl-56.jpg Sl-72.jpg Sl-39.jpg Sl-68.jpg Sl-73.jpg Sl-30.jpg Sl-50.jpg Sl-15.jpg Sl-19.jpg Sl-11.jpg

kontakt

Zmaja od Noćaja 9
11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 63 350 823
FAX: +381 11 234 98 57

E-mail:
sob@sob.rs

WEB:
www.sob.rs