speleološki odsek beograda razno kursevi linkovi doga?aji akcije naslovna

Rakin ponorJama se nalazi u zapadnom delu Miroča, oko 5 km severoistočno od sela Miroč. Ulaz je na kraju slepe doline, na oko 380 mnv. Dužina kanala je 634 metara sa visinskom denivelacijom od 256 metara.

Ovo je kaskadna jama sa tri bočna dotočna kanala. Dno ulaznog dela prekriveno je rečnim materijalom. Česti su i erozivni oblici nastali radom podzemnog toka. U središnjem delu jame preovladavaju procesi oburvavanja, te je većina kanala zatrpana krečnjačkim blokovima. Odsustvo sedimenata, kao i izrazita mehanička erozija podzemnog toka, glavne su odlike najdubljeg dela jame koji se završava sifonom.

Ovo je ponorska jama. Kroz gornje delove jame vodeni tok povremeno protiče, a periodično u središnjem delu, ispod kanala ispunjenih blokovima.

Rakin ponor predstavlja najjužniji i najviši deo sistema serije ponorskih jama i pećina koje se nalaze u zapadnom delu Miroča.

Plan jame Rakin ponor
Učitavanje u toku...

kontakt

Zmaja od Noćaja 9
11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 63 350 823
FAX: +381 11 234 98 57

E-mail:
sob@sob.rs

WEB:
www.sob.rs